Elio_Le_111199

DJI pull back test tốt ở EMA200, kỳ vọng về lại mốc 27,000

Giá lên
FOREXCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
DJI chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tâm lý hoang mang của giới đầu tư vì triển vọng kinh tế ảm đạm của Hoa Kỳ cho tới 2021 qua nhận xét của Powell và làn sóng lây nhiễm thứ 2 của virus Corona do ảnh hưởng của việc mở cửa nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tuy nhiên DJI đã pull back khá tốt sau 2 lần chạm rút chân ở EMA200, chúng ta kỳ vọng thị trường hồi phục vào các dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tuần sau như Dữ liệu bán lẻ (trừ ngành ô tô), Chỉ số sản xuất Công Nghiệp, các chỉ số nhà đất, Các dữ liệu việc làm và số lượt yêu cầu bồi hoàn về Trợ cấp thất nghiệp... Cùng với 2 phiên điều trần của Powell vào T3 và T4 tuần sau, 16 & 17/6/2020. Chúng ta kỳ vọng sẽ nghe được rõ ràng hơn các công cụ FED có thể sử dụng để sớm vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ.

Chúng tôi kỳ vọng mua khi về test hỗ trợ (buy on dips) tại 25,300 - 25,350

⛔️Stop: 25,250
🎯Target1: 26,000
🎯Target2: 26,250

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.