dinhchien

DOCOUSDT - Tăng theo Supertrend & ADX 17/2/2022

Giá lên
BINANCE:DODOUSDT   DODO / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Supertrend & ADX .
... ADX > 25 xu hướng mạnh.
...Chờ sóng điều chỉnh giảm, khi thị trường tăng theo chỉ báo Supertrend khung 1 giờ thì vào lệnh Mua theo xu hướng chính khung 4 giờ.d

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.