TradingView

Thêm Tweets Vào Biểu Đồ

Đào tạo
CRYPTOCAP:DOGE   Market Cap DOGE, $
Bây giờ bạn có thể thêm tweet vào biểu đồ của mình! Quá trình này rất đơn giản và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước:

Bước 1 - Tìm một tweet mà bạn quan tâm và sao chép liên kết của nó. Liên kết Twitter sẽ giống như sau: twitter.com/tradingv.../1405233801299648521

Bước 2 - Mở biểu đồ của bạn và sau đó dán tweet. Tweet sẽ tự động đính kèm vào dấu thời gian chính xác trên biểu đồ. Bạn có thể thư giãn và để chúng tôi thực hiện công việc cho bạn. Mẹo nhanh: công cụ này hoạt động trên bất kỳ khung thời gian hoặc loại biểu đồ nào. Vì vậy, bạn có thể xem nó trên biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ 30 phút, biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ đường.

Bước 3 - Khi bạn đã sao chép và dán tweet vào biểu đồ của mình, bạn có thể kéo nó lên hoặc xuống để đặt nó ở nơi bạn cần. Mẹo nhanh: điều chỉnh thang giá hoặc thang thời gian của bạn bằng cách nhấp, giữ và kéo các thang để mở rộng chúng. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh tweet phù hợp với biểu đồ của mình.

Biểu đồ trong ví dụ trên cho thấy vốn hóa thị trường của Dogecoin với bốn dòng tweet từ Elon Musk. Mỗi tweet đã được sao chép và dán trên biểu đồ theo các bước được nêu trong bài đăng này. Nó nhanh chóng, dễ dàng và bắt kịp khung thời gian chính xác nơi giá và tweet gặp nhau.

Chúng tôi hy vọng bạn thích công cụ mới này. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào. Cảm ơn bạn đã trở thành thành viên của TradingView.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.