dautucoin16042020

DOGE LẦN NÀY LÀ 31.5$

Giá lên
BINANCE:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
kHÔNG NÓI NHIỀU: NHÌN ELLIOTT VỚI DOGE COIN ĐÚNG NHƯ TRANH.
Chỉ một câu muốn giàu cung Elon Musk tỉ phú thế giới thì có bao nhiêu tiền nhàn rỗi cứ mua và giữ DOGE càng lâu càng giàu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.