trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch Bán DOGEUSDT trong4 giờ kích hoạt BÁN.

Giá xuống
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Xin chào tất cả các bạn, nếu bạn thích ý tưởng, đừng quên ủng hộ bằng một like và theo dõi.

DOGE đã phá vỡ trong Mô hình tam giác giảm.

Tam giác giảm là một mô hình giảm giá đặc trưng. Nó bao gồm đường xu hướng trên giảm dần và đường xu hướng dưới phẳng đóng vai trò hỗ trợ. Mô hình thể hiện lực bán mạnh hơn lực mua. Giá tiếp tục tạo ra các đỉnh thấp hơn. Mô hình hoàn thành khi giá giảm và thoát khỏi cạnh dưới của tam giác.

Hiện tại hành động giá DOGE đã thoát khỏi cạnh dưới của tam giác .Tiếp tục xu hướng giảm mạnh mẽ:Sau khi giá phá vỡ mạnh xuống đường xu hướng dưới, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự xác nhận của mô hình thông qua tín hiệu đà giảm liên tục.

Vì vậy, chúng tôi sẽ kích hoạt 1 lệnh bán xuống khi một cây nến xung lượng giảm phá vỡ hình thành xung quanh nó để coi đó là cú swing kích hoạt của chúng tôi.

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.