vuongdq2121

DOT có điểm hồi ở fibo 236 nhưng ai dám bắt ko?

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT có điểm hồi ở fibo 236 nhưng ai dám bắt ko?
Trong tình hình thị trường thế này và BTC đang rụng thì DOT về vùng hỗ trợ cũng ko dám bắt luôn. Nếu bắt thì canh về 11 USD anh em nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.