KiennguyenPro

DOT Ngày 25/11/2021 Vùng mua ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Xem xét mua khối lượng nhỏ tại vùng giá hiện tại . cắt lỗ khi phá vỡ xu hướng tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.