KiennguyenPro

DOT Ngày 25/11/2021 Vùng mua ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Xem xét mua khối lượng nhỏ tại vùng giá hiện tại . cắt lỗ khi phá vỡ xu hướng tăng

Mr.ShakeDrizzle

Kênh channel Telegram : https://t.me/Blackswancryptorchannel

Nhóm chat Telegram : https://t.me/BlackswanVN%3C/em%3E