KiennguyenPro

#MANA 20/4 : Tái tích lũy

BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
Chờ đợi theo dõi #Mana di chuyển giá ,

Tái tích lũy quanh vùng 0.90 ~ 0.92 , và vùng thứ 2 là 0.74 ~ 0.8

Mua và nắm giữ dài hạn . Mục tiêu giá đạt được rất xa nên mình tạm không cho điểm chốt lời :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.