Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #DOTUSDT muốn hỗ trợ

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOTUSDT hiện đang trải qua giai đoạn thị trường thú vị. Hành động giá đang thử nghiệm một mức khóa đáng kể ở mức 5.200 đô la, hoạt động như một mức hỗ trợ hàng ngày. Cấp độ này trong lịch sử đã cho thấy tầm quan trọng của nó như là một khu vực hỗ trợ, thu hút người mua và có khả năng kích hoạt động lực tăng. Hơn nữa, thị trường đang hình thành một mô hình cờ hiệu. Pennant là một mô hình hợp nhất giống như một tam giác đối xứng nhỏ, được đặc trưng bởi các đường xu hướng hội tụ. Mô hình cho thấy sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng của thị trường, thường là theo một biến động giá đáng kể. Trong trường hợp này, đồng xu đang hình thành khi thị trường kiểm tra mức chính ở mức 5.200 đô la.
Một kịch bản giao dịch tiềm năng có thể liên quan đến việc chờ đợi sự đột phá từ mức hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.