vuongdq2121

DOTCó nhịp điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT Có nhịp điều chỉnh
Chỉ số RSI phân kỳ, khả năng sẽ đảo lại chút trước khi đi lên các mức cao tiếp theo để phát ATH 49 USDT
Chúng ta canh về vùng tầm 34 35 USD gom SPOT

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.