Lannguyenhoai

DXG TRENS đẹp mô hình 2 đỉnh nhỏ

HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Đánh giá dòng BĐS vẫn rất tốt, về cơ bản rất tiềm năng khi thị trường BĐS đc đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều khi chính phủ đẩy mạnh đầu tư công cũng như tháo gỡ các chính sách BĐS để kích thích nền kinh tế. Nền giá tạo mô hình 2 đỉnh ngắn và lỏng, khó có thể tăng tiếp. Cần thời gian tích lũy trở lại. Kịch bản đi lên nhẹ trong trens tăng.
- Khuyến nghị:
- Kê mua 18.5-19.2
- Cut loss: 17.2
- target lướt: 22.4
- target 2: 26.5