HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
- Khung ngày: Supertrend cho xu hướng Tăng.
- Khung 4 giờ: Higher High/Higher Low cho xu hướng tăng (left=5, right=5)
- Khung 1 giờ: Vào lệnh khi phá vỡ vùng sideway (tích lũy).
* Strategy đã trừ phí: 0.23% theo biểu phí sàn TCBS (Techcombank).