HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
- Khung ngày: Supertrend cho xu hướng Tăng.
- Khung 4 giờ: Higher High/Higher Low cho xu hướng tăng (left=5, right=5)
- Khung 1 giờ: Vào lệnh khi phá vỡ vùng sideway (tích lũy).
* Strategy đã trừ phí: 0.23% theo biểu phí sàn TCBS (Techcombank).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.