SinvestFX

Xu hướng USD tuần tới

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Cấu trúc xu hướng USD chuyển từ cấu trúc xu hướng giảm (đỉnh, đáy thấp dần) sang cấu trúc xu hướng tăng (đỉnh, đáy tăng dần)

Trong xu hướng giảm điều chỉnh trong kênh giá tăng, USD đã breakout trendline giảm (nét đứt) và retest trendline - rất giống với nhịp điều chỉnh lần trước.

=> Dự đoán USD sắp tới sẽ tiếp tục tăng. Mục tiêu ~ 95.5.

=> Canh Sell Vàng và các cặp XXXUSD, canh Buy các cặp USDXXX


Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 https://sinvest.io- website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.io/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.io/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.io/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.