Kienthucforex

DXY có thể giảm khi gặp kháng cự quan trọng

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY hình thành 1 mô hình 2 đáy chữ W lớn, nó thường báo hiệu sự tăng giá. vùng kháng cự 94.5 là vùng quan trọng, do đó DXY sẽ điều chỉnh xuống khi gặp vùng này. vùng thoái lùi tiềm năng là fibo 0.382, hợp lưu với hỗ trợ quan trọng 93.50. Chúng tôi dự đoán DXY sẽ lùi về vùng này, sau đó mới có thể tăng tiếp. (tuần tới tin NF ra DXY có thể dao động mạnh hơn)