eaabram

DXY đang trong xu hướng điều chỉnh giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
32 lượt xem
0
Nến D1
USD index đang trên xu hướng test kháng cự 97.20
RSI chạm trend line cản đẩy xuống, đang tạo ra phân kỳ giảm khi cố đẩy giá > 97.20 và rsi tạo đỉnh thấp hơn chu kì trước