TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
dự tin NP hôm nay làm DXY giảm mạnh