NgocHaiPearlie

DXY - Có thể sẽ breakout trend dài hạn trên hình

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chính sách tiền tệ của FED hiện tại đang không cho thấy khả năng sẽ dừng chương trình cut giảm lãi suất, do vậy khả năng USD sẽ phá vỡ trend hỗ trợ trong suốt 1 năm qua.
Tuy nhiên dấu hiệu giảm dài hạn sẽ cần phải được xác nhận lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.