NgocHaiPearlie

DXY - Có thể sẽ breakout trend dài hạn trên hình

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chính sách tiền tệ của FED hiện tại đang không cho thấy khả năng sẽ dừng chương trình cut giảm lãi suất, do vậy khả năng USD sẽ phá vỡ trend hỗ trợ trong suốt 1 năm qua.
Tuy nhiên dấu hiệu giảm dài hạn sẽ cần phải được xác nhận lại.