NgocHaiPearlie

USD Index - Khả năng giá đã điều chỉnh về đúng vùng trend.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Biểu đồ PTKT trên hình cho thấy khả năng điều chỉnh về vùng hỗ trợ 96.3 đã hoàn thành và khả năng sẽ xác nhận đảo chiều trong hôm nay, tuần sau là tuần áp chót tháng 2 cũng là tuần của nhiều sự kiện quan trọng và đang được kỳ vọng tốt đẹp >>> sẽ là hỗ trợ cho đồng USD tăng trở lại theo kỳ vọng dài hạn, để chắc chắn hơn sẽ theo dõi kỹ các diễn biến giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.