mayquanxi

USD đã bật mạnh lên

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD đã lên nhờ câu nói của ông trump "tôi rất muốn làm bạn" với kim jong un, chính trị đang ổn định lại

Bình luận