LeeBK

Dollar Index (DXY) Daily: Downtrend trở lại sau FOMC minutes

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
- FOMC minutes hôm qua cho thấy Fed ko quá rush trong việc tăng lãi suất, và có thể chấp nhận lạm phát đâu đó vượt mức 2%. Xác suất tăng lãi suất 4 lần trong năm nay giảm mạnh từ 57% xuống 46.7% (theo pricing của Bloomberg) cùng với việc lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ giảm lại dưới 3%. Điều này khả năng sẽ trigger USD giảm lại từ đây.
- Về mặt kỹ thuật, DXY coi như đã tiệm cận vùng kháng cự mạnh 94.25, và cùng với việc confirm về mặt timing thì mình nghĩ có thể DXY đảo chiều tại đây. Các chỉ báo động lượng đều Overbought ( RSI ,Stoc) và xác nhận phân kỳ ( RSI , Stoch , MACD ).
Trade Idea: Bắt đầu canh sell USD trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.