NgocHaiPearlie

USD Index - Xu hướng tăng xác nhận

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kỳ vọng buy USD trong bài update trước đang được xác nhận.
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận