QuoctoanFx

DXY: Đà phục hồi tiếp diễn nhờ trái phiếu tăng cao.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Phiên đầu tuần chứng kiên lợi tức trái phiếu tiếp tục có xu hướng tăng mạnh. Hỗ trợ cho khả năng tăng điểm trở lại của USD. Xét yếu tố kỹ thuật. Vùng neckline 92.00 nếu USD lên lại vùng này sẽ tạo xu hướng tăng tiếp diễn.
Có thẻ cân nhắc kích hoạt buy stop khi DXY vượt lên 92.00
Mức kỳ vọng 92.20