Kienthucforex

Tháng 12 sẽ là tháng điều chỉnh của DXY

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau quá trình tăng giá liên tục trong tháng 11. DXY hiện tại đang cho thấy dấu hiệu tạo đỉnh sau khi chạm tới kháng cự tại vùng 97.
Ở khung H4, nó đang hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn với hỗ trợ cứng tại 95.5.
giá cũng đã có phản ứng tăng mạnh sau khi chạm tới vùng này. và kháng cự cứng là vùng 96.5
Để xác nhận giảm sâu hơn thì DXY cần phá thủng hỗ trợ 95.5.
Tuy nhiên, DXY vẫn có thể hồi thêm 1 nhịp nữa lên tới vùng 96.2-96.5 trước khi giảm mạnh.

Mục tiêu giảm trong tháng 12 này sẽ là vùng 94.5