URIFX

USDJPY: Bán R:R = 1:2

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
JPY ở thời khắc Break or Bull tiếp.
USD index đang trong thời kỳ end of trend.

Mình hy vọng 2 ông này pullback để đẩy USDJPY xuống đủ để earn profit.