KTradervn

Phân Tích DXY: 17/1 - 21/1

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nhận Định DXY tuần sau: SELL
- Giá hiện tại đang hồi về khu vực kháng cự + Fibonacci 0.5 - 0,618
- Theo dõi hành động giá khi giá tiếp cận đến khu vực này nếu xuất hiện:
+Momentum giảm
+ Nến pinbar
+ Mô hình 2 đỉnh
+ Nến engulfing đỏ xác nhận
Lúc này, có thể Sell các cặp có USD và buy các cặp GBPUSD, EURUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.