URIFX

DYX: Thời điểm tốt để sell

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đợt bear này có thể USD sẽ break trend lớn, tiếp cận vùng giá xanh lá.