dvtrade999

DXY đang lấy lại đà tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại, DXY đang cho thấy tín hiệu tăng trở lại sau khi chạm tới vùng hỗ trợ 92.80.
Nó có thể hồi theo cấu trúc sóng nhỏ abc như trên biểu đồ H1 !
Mục tiêu hồi có thể sẽ lên lại vùng 93.15 và 93.4

Bình luận