TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY rất có thể sẽ giảm vào cuối tuần. Sóng giảm này có thể là sóng điều chỉnh . Chú ý giao dịch các cặp USD .