Tony_Gao

Tham khảo USD Index

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Một tuần đầy biến động với nhiều dữ liệu kinh tế được công bố hiện chỉ số USD Index trên khung Daily đang phân kỳ cho dấu hiệu xuống rõ khả năng U sẽ hồi về vùng 98,27 trước khi bật tăng trở lại,,,
Giao dịch đang hoạt động