Tony_Gao

Tham khảo USD Index

Giá xuống
Tony_Gao Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Một tuần đầy biến động với nhiều dữ liệu kinh tế được công bố hiện chỉ số USD Index trên khung Daily đang phân kỳ cho dấu hiệu xuống rõ khả năng U sẽ hồi về vùng 98,27 trước khi bật tăng trở lại,,,
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.