maivanhai

DXY đi xuống

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần vừa rồi sau khi giá chạm vùng phá vỡ thì có sự quay đầu, trong thời gian tới DXY có thể sẽ đi xuống với các mục tiêu như hình.