maivanhai

DXY đi xuống

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần vừa rồi sau khi giá chạm vùng phá vỡ thì có sự quay đầu, trong thời gian tới DXY có thể sẽ đi xuống với các mục tiêu như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.