AnhH

DXY- Vùng cản nào tiếp theo?

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Với việc US10Y break out mức 3% đã hỗ trợ rất tốt cho USD tăng mạnh mẽ sau một thời gian tích lũy lâu dài. Vùng cản tiếp theo của DXY được xác nhận là 91.8-92.
Theo quan điểm cá nhân DXY khó lòng tăng vượt mức 91.8-92.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.