AnhH

DXY- Vùng cản nào tiếp theo?

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Với việc US10Y break out mức 3% đã hỗ trợ rất tốt cho USD tăng mạnh mẽ sau một thời gian tích lũy lâu dài. Vùng cản tiếp theo của DXY được xác nhận là 91.8-92.
Theo quan điểm cá nhân DXY khó lòng tăng vượt mức 91.8-92.