NgocHaiPearlie

DXY - Dự báo sẽ còn tiếp tục tăng tới lúc FOMC họp.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Buy the rumor, sell the fact:
Thị trường đang pricing kỳ vọng FED sẽ chỉ cắt giảm 0.25% trong tuần này, bôi cảnh hiện tại sức khoẻ kinh tế Mỹ đang tích cực, lạm phát và cả tình hình thị trường lao động vẫn đang tốt.
Cuối tuần này báo cáo lao động tháng 7 được công bố, trong giai đoạn này thị trường sẽ chú ý nhiều hơn tới mức lương trung bình hàng giờ hơn là tỉ lệ thất nghiệp và số việc làm tạo ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.