NgocHaiPearlie

DXY - kỳ vọng tăng trong những ngày tới

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Usd được kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng