NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng tăng sau khi phá kháng cự mạnh.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
#5things today
- Trade talk kết thúc cấp bộ trưởng với nhiều kết quả tốt đẹp. Hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra sớm hơn dự kiến.
- Dầu vượt 60$ và có thể tăng đến 65$ sau những tin tức tích cực từ các thành viên OPEC.
- Thị trường CK châu Á tăng mạnh nhờ hiệu ứng tích cực từ Trade talk.
- TQ tăng dự trữ Vàng.
- Báo cáo lao động Mỹ tốt hơn dự kiến.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.