Kienthucforex

DXY tạo đỉnh, mục tiêu giảm về 92.79

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang cho thấy dấu hiệu tạo đỉnh khi hình thành mô hình 3 đỉnh tại kháng cự quan trọng. 1 sự điều chỉnh giảm về 92.79 có thể xảy ra trong tuần này.