Kienthucforex

DXY tạo đỉnh, mục tiêu giảm về 92.79

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang cho thấy dấu hiệu tạo đỉnh khi hình thành mô hình 3 đỉnh tại kháng cự quan trọng. 1 sự điều chỉnh giảm về 92.79 có thể xảy ra trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.