TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Như đang có một phép màu nào đó .
Chúc anh chị thành công