dinhchien

DXY - giảm tại vai phải

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
* Cập nhật chart
* Vùng đảo chiều đã chạm, thật uổng không xác nhận rõ ràng.
* Trước đó có tín hiệu phân kỳ
* Wait for a Candlestick for short.
* target 1: wave 3 Elliot (5th wave Extension) was reached.
* target 2: wave 3 Elliot (3rd wave Extension).
* target 3: wave 5 Elliot .