NgocHaiPearlie

USD Index - Chờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đúng tính chất cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ tác động đến vĩ mô của 2 năm tới, do đó thị trường đang phản ứng tương đối khó lường để chờ kết quả.
Trên biểu đồ PTKT chỉ số USD Index đang test lại mức hỗ trợ quan trọng. Trong trường hợp kết quả bầu cử bất lợi cho đảng cộng hòa thì khả năng USD sẽ giảm nhưng có thể sẽ chưa breakout được trend hỗ trợ này. Kỳ vọng vẫn thiên về USD tăng trong giai đoạn cuối năm khi FED được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.