KTrader46

Nhận Định Xu Hướng DXY (11/10 - 15-10)

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại sau bản tin Non-farm thì xu hướng của DXY vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại DXY đang đi trong mô hình tam giác.
DXY có thể xảy ra 2 trường hợp như hình:
- TH1: DXY phá keylevel trend giảm hiện tại, mô hình tam giác và test lại vùng đỉnh cũ
- TH2: DXY phá cạnh dưới của mô hình tam giác và rớt về vùng key level trend tăng H4
Theo quan điểm của mình thì tuần sau, chúng ta nên theo dõi DXY , hạn chế giao dịch những cặp có USD. Tiếp tục theo dõi để xác định xu hướng trung hạn chính xác cho DXY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.