NgocHaiPearlie

USD Index - Xu hướng đang khó lường.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại xu hướng USD thật sự chưa rõ ràng và vẫn còn nằm dưới kháng cự.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã giảm 1 điểm cơ bản ở mức 2,97%.
Không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu về Kho bạc đang suy yếu tại mức kỷ lục 26 tỷ đô la bán đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào thứ tư.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức kết thúc ở mức thấp hơn 1 điểm cơ bản ở mức 0,40%.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ở mức 0,11%.
>>> Khả năng cao sẽ phải qua tin tức CPI thì USD mới có thể bứt phá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.