NgocHaiPearlie

DXY - Test trend hỗ trợ năm và dấu hiệu tăng trở lại.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá test hỗ trợ năm và tôi vẫn duy trì sẽ mua lên USD trong vài tuần tới, thời điểm trade sẽ hỗ trợ riêng khi có tín hiệu tốt.
Bài phân tích tuần trước tôi có dự đoán tin tức FED có tăng hay không tăng lãi suất thì đồng USD vẫn sẽ tăng bởi thứ nhất là một tài sản để trú ẩn, đồng tiền carry trade mạnh nhất bây giờ...
Chi tiết phân tích tại diễn đàn, nếu không còn tin tức gì quan trọng làm suy yếu niềm tin vào đồng USD thì tôi vẫn duy trì kỳ vọng tăng bởi những lý do cơ bản ở trên. Tình hình sức khỏe kinh tế Mỹ về vĩ mô chưa suy yếu, lạm phát không giảm trở lại, và dù thị trường chứng khoán giảm mạnh bởi phần lớn là áp lực chốt lời cuối năm, hơn nữa trong suốt 2 năm tăng liên tục thì cho đến khi căng thẳng thương mại leo thang dòng tiền smart money dịch chuyển về nơi khác là khá dễ hiểu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.