NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng vẫn chưa rõ ràng trước tin FOMC

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chính sách tiền tệ hiện tại của FED đã gần như được thị trường pricing xong, hiện tại thị trường có thể sẽ chờ đợi dự báo của FED trong năm tới, có thể FED sẽ thay đổi chính sách nới lỏng hiện tại trong năm 2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.