URIFX

@DXY #Ending Wedge => Cẩn trọng với wave cuối: Bull => Bear

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
hi all,

Với mô hình hiện tại, DXY đang form cấu trúc 3-3-?. Wave hiện tại đã phá cấu trúc của wave impulse. Chính vì điều này, mình nghĩ nên cẩn trọng với 1 wave zig-zag đi lên.
Kịch bản sẽ là đường mũi tên như trên chart.

Khi nào vào lệnh mình sẽ update tiếp.

Thân,

URI .