URIFX

@DXY #Ending Wedge => Cẩn trọng với wave cuối: Bull => Bear

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
hi all,

Với mô hình hiện tại, DXY đang form cấu trúc 3-3-?. Wave hiện tại đã phá cấu trúc của wave impulse. Chính vì điều này, mình nghĩ nên cẩn trọng với 1 wave zig-zag đi lên.
Kịch bản sẽ là đường mũi tên như trên chart.

Khi nào vào lệnh mình sẽ update tiếp.

Thân,

URI .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.