URIFX

DXY: USD có thể giảm để hoàn thành ABC

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
48 lượt xem
0
Hiện tại: Có thể là Wave 4.
Mong chờ: Wave 5.
Kế hoạch: canh sell với R:R hợp lý.

Bình luận