NguyenHongQuang

DXY có xu hướng điều chỉnh trong tuần

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Phân tích cơ bản:
Với sự hoạt động kém hiệu quả thể hiện ở chỉ số PMI tuần trước cho thấy nhu cầu tổng thể không được tốt trong nền kinh tế. Điều này tạo ra ít dư địa hơn cho FED cho việc tác động tới chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ số DXY theo đó cũng sẽ có xu hướng điều chỉnh
Phân tích kỹ thuật:
Trendline ngắn hạn đã không giữ được giá của DXY , hiện tại mức giá 104.00 cũng đang dần suy yếu và có khả năng sẽ rơi về 102.5-102.8
Theo đó các cơ hội giao dịch có thể xuất hiện ở các cặp UJ hay GU.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.