thanhnc85

Dollar Index - Mô hình ngược xu hướng liệu có đúng?

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Dollar Index đang trong thời kỳ tăng giá mạnh. Và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tuy nhiên, một mô hình Quasimodo trên đồ thị 4h gợi ý sự suy giảm.
Vùng bán tại 110. 40
Stoploss 110.80
Take Profit 109.28 - 108.11
Phải lưu ý trường hợp giá phá vỡ 110.80, khả năng DXY sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong trung và dài hạn

Trader cũng giống như võ sĩ. Không chịu luyện tập mà cứ lao lên đài, thì trước sau gì cũng bị đập cho vỡ mồm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.