NgheTrader

Nhận Định Thị Trường FOREX (Tuần 8/3 - 12/3/2021)

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang trong một xu thế tăng tương đối mạnh và có thể sẽ tác động đến hướng đi của các cặp có USD trong tuần giao dịch này. Cậu Vàng vẫn trong xu thế giảm, tuy nhiên sắp đến vùng hỗ trợ mạnh và chúng ta sẽ chờ đợi xem giá sẽ phản ứng và đi ngược lên hay là sẽ xuyên phá qua một cách dễ dàng. Nhận định xu thế các cặp tiền tệ chính trong tuần sắp tới từ 8/3 đến 12/3/2021.

Tất cả đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Tiền là của các bạn và hãy đầu tư thật cẩn trọng nhé! :D

Tony

* 5 ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỘT TRADER:
1. Quản trị cảm xúc
2. Quản lý rủi ro
3. Kế hoạch giao dịch
4. Kỷ luật tuyệt đối
5. Làm chủ xác suất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.