NgocHaiPearlie

USD Index - FED phát tín hiệu Dovish hơn trước nhiều.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
FED sáng nay đã phát đi tín hiệu không tăng lãi suất trong năm 2019 và dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán. ĐIều này đang cho thấy được FED nhận ra có dấu hiệu bất thường của nền kinh tế, tín hiệu dovish lần này khác hẳn với những phát biểu hồi tháng 12/2018 và tháng 1 vừa rồi.
Dấu hiệu này càng thể hiện được FED không chắc chắn về tăng trưởng của nền kinh tế >>> biểu đồ USD Index khung D nếu breakout được trend hỗ trợ sẽ là dấu hiệu giám dài hạn trong năm nay.