TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tham khảo: có thể canh mua vào tại H4
vùng giá kì vọng: 99. xx