URIFX

USD vẫn sẽ lên?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mình vẫn đang mong chờ 1 đợt giảm mạnh của USD trong pattern ưa thích là ending.